Duhovni učinki cepiv in mineralnih zdravil
na prihodnji razvoj človeštva

Brane Žilavec, Velika noč 2021
Zadnja verzija: 1. februar 2023

EZOTERIČNI NIVO
♠ Če niste seznanjeni z antropozofskim razumevanjem sveta glejte opis
Osnovnih predpogojev za razumevanje ezoteričnih razlag.

Zaradi nepretrgane kampanje, da se cepi celotno svetovno prebivalstvo proti t.i. ‘Covidu-19’, ni veliko presenečenje, da je vprašanje cepljenja postalo predmet razdora med vsemi sloji prebivalstva. In uradno stališče v korist cepljenja, ki so ga usvojili predstavniki antropozofske medicine, je spodbudilo povečano polarizacijo tudi med člani antropozofskega gibanja. Nekateri so nasprotniki in drugi so pristaši cepljenja; obstajajo pa tudi taki člani, ki so tako zmedeni, da so prišli do zaključka: »Kljub velikemu številu podatkov, ki prihajajo na dan, še vedno obstaja nenehna negotovost o tem še tako mladem novemu virusu; to je resnični preskus naše individualne in skupne sposobnosti in človeštva kot celote. Če je odločitev glede cepljenja tako težavna, potem je to verjetno znak, da ne obstaja jasna razmejitev med pravilno in napačno odločitvijo, temveč je potrebna zavestna obveza, da sledimo odločitvi, ki smo jo prejeli. Brez dvoma bodo iz tega sledili mnogi raznovrstni pogledi – in to je tudi dobro in spada k naravi problema.«

Take vrste moralni relativizem je enostavno nesprejemljiv za nekoga, ki je med vodilnimi člani Antropozofskega društva. Vendar se zadeva ne ustavi le pri mnenjih. Le-ta so prevedena v dejanja nekaterih antropozofskih zdravnikov, ki iskreno podpirajo kampanjo cepljenja v upanju, da obstaja »svetloba na koncu tunela za dotikanje, za fizična srečanja, za ponovni začetek družbenega in kulturnega življenja; za učenje, ki bo potekalo neposredno in v skupinah; za tiste s težavami duševnega zdravja, da pridejo ven iz osame in izkusijo zdravilne učinke socialne toplote in osvoboditve od strahu – vse to daje veliko upanja. Ali izvajajmo pravo stvar s cepljenjem v tako velikem obsegu in hitrosti? Samo bog ve in čas nam bo povedal. Vendar se bomo hitro naučili, da najdemo ravnotežje med poškodbami in koristmi.« [1]

Za antropozofa je precej presenetljivo, da odkrito prizna, da ne ve, če je to, kar dela, pravilno ali napačno; kajti ena od ključnih misij antropozofije je, da nam omogoči, da si pridobimo uvide v namere in dejavnosti raznovrstnih duhovnih hierarhij, ki vodijo razvoj človeštva v pravilni smeri – in duhovnih bitij, ki temu nasprotujejo. In v primeru cepljenja imamo na voljo dovolj Steinerjevih razlag, ki nam lahko – če jih temeljito preučimo – pomagajo razlikovati, kdaj je posredovanje s cepljenjem koristno in kdaj ni.

Naše zdravje kot nenehno uravnovešanje med Luciferskimi silami razgradnje in arimanskimi silami strjevanja

Iz ezoterične perspektive lahko sledimo poreklu vseh bolezni k učinkom dveh skupin duhovnih bitij – luciferskih in arimanskih bitij – katerih obstoj nam omogoča, da razvijemo svobodo in neodvisnost v odnosu do tistih duhovnih bitij, ki vodijo kozmični razvoj na način, ki nas ne bi nikoli pripeljal do stanja trpljenja, bolezni in smrti.

Potemtakem lahko razločimo med raznovrstnimi oblikami bolezni v bistvu dva tipa bolezni: luciferske in arimanske. Če sledimo Luciferju s pomočjo napačnih moralnih sodb ali s tem, da se na slepo srečo predamo skušnjavam zunanjega sveta, se to razvije v vzroke bolezni, ki delujejo bolj iz astralnega telesa. Če sledimo Arimanu s pomočjo zmot proti zdravemu mišljenju, ali s tem, da verjamemo, da je celotna realnost dosegljiva fizičnim čutom, se to razvije v sile bolezni, ki imajo vpliv na človekovo eterično telo. Ti dve skupini bitij se nenehno bojujeta v človeški osebnosti, ki je postalo njuno bojno polje. Vendar pa nam mora biti jasno, da na tistih področjih, ki jima po pravici pripadajo, delujeta Lucifer in Ariman koristno; na napačnih področjih pa delujeta škodljivo.

Ampak za resnično razumevanje metamorfoze duhovnih vplivov teh bitij v notranjo nagnjenje do bolezni moramo ločiti med prvobitnimi duhovnimi vzroki in poznejšimi karmičnimi posledicami luciferskih skušnjav in arimanskih prevar, katerim smo podlegli v naših prejšnjih življenjih.

Steiner je podal naslednji povzetek karmičnih zakonov, ki nam pomaga dojeti prehod iz moralnih do organskih slabosti: »Kar živi kot radost, bolečina, veselje, žalost v astralnem telesu, se ponovno pojavi v eteričnem telesu; trajnejše strasti in impulzi, ki so ukoreninjeni v eteričnem telesu, se ponovno pojavijo v fizičnemu telesu kot prirojene tendence; dejanja, ki zahtevajo posredovanje fizičnega telesa, se pojavijo kot zunanja usoda v naslednji inkarnaciji. Kar stori astralno telo, postane usoda eteričnega telesa; kar stori eterično telo, postane usoda fizičnega telesa; in kar stori fizično telo, se vrne v naslednji inkarnaciji nazaj od zunaj kot fizična realnost.« [2]

Luciferska in arimanska duhovna bitja delujejo tudi v sedanjem času v polarnih tendencah na nivoju človeškega telesa, duše in duha – kot se to lahko vidi na sliki BISTVA ČLOVEŠKEGA ZDRAVJA. Rezultat tega je, da »so ljudje stalno v nevarnosti, da podležejo eni ali drugi skrajnosti – da postanejo podvrženi prekomernemu zmehčanju ali pretiranemu strjevanju« na nivoju fizičnega telesa. »Bolezen v ljudeh enostavno pomeni, da je nekaj, kar vedno potrebujejo, postalo premočno. Sile, ki hočejo nenehno spremeniti ljudi v nekakšno truplo, so arimanske sile. Če bi obstajale le arimanske sile, se bi vedno spremenili v kamen.« Medtem ko »so sile, ki nas zmehčajo in nas pomladijo, luciferske sile.« [3] Ta polarnost se v fizičnem telesu izraža v pojavu sklerotičnih in vnetnih bolezni. [4]

Duhovni učinek cepiv: Izganjanje človeške duše in duha

Antropozofski zdravniki bi morali vedeti bolje kot kdorkoli drug, da bo enostransko preprečevanje vnetnih bolezni, še posebno v otroštvu, neizogibno pripeljalo do povečanja sklerotičnih vrst bolezni. Obstaja dovolj statističnih podatkov o povečanju sklerotičnih bolezni med ameriškimi otroci, ki sovpada s trikratnim povečanjem cepljenj v ZDA od 24 do 72 cepiv v obdobju od leta 1983 do 2019. Vendar pa v sedanjem času ta porast ni opazen le pri otrocih, temveč tudi pri odraslih. Vzrok za to bo jasen, če si ogledamo duhovni učinek cepiv in medicinskih drog na odnos med fizičnim telesom in nadčutnimi telesi človeka – eteričnim telesom, astralnim telesom in egom, duhovnim jedrom človeka.

V delih Rudolfa Steinerja lahko najdemo nekoliko opisov tveganja cepljenja iz ezoterične perspektive. Na primer, v istem razgovoru, kjer je navidezno ‘odobril’ stališče v prid cepljenja, je dejal, da je cepljenje proti črnim kozam specifičen primer. »Če cepite osebo, ki jo obenem izobrazite na antropozofski način, potem to ne bo povzročilo škode. Takšno cepljenje je škodljivo samo za tistega, ki je odrasel pretežno z materialističnimi mislimi. V takšnem primeru postane cepljenje neke vrste arimanska sila, tako da se posameznik ne more dvigniti nad določeno stopnjo materialističnega razpoloženja. Vzrok skrbi glede cepljenja proti črnim kozam je v tem, da postane posameznik notranje odet s fantomom. Tak človek ima fantoma, ki mu preprečuje, da bi izvlekel svoje duševne elemente iz njegovega fizičnega telesa, kot je to v primeru običajne zavesti. Takšna oseba postane materialistična v njegovi konstituciji in se ne more nič več dvigniti do duhovnih stvari. To je tveganje glede cepljenja.« [5]

Tu imamo argument, da cepljenje ni škodljivo, če ga spremlja primerno duhovno izobraževanje. Zatorej moramo postaviti vprašanje: Ali Medicinska sekcija v Goetheanumu in Mednarodna federacija antropozofskih medicinskih asociacij (IVAA) izvaja ali planira, da bo izvedla kakšno široko izobraževalno dejavnost s ciljem, da se kompenzirajo škodljive duhovne posledice cepljenja proti Covidu? Ali so izvedli karkoli v tej smeri v obdobju od 2011-20, Desetletju cepiv, ko je Svetovna zdravstvena organizacija izvajala mednarodni projekt promoviranja cepljenja, ki se je imenoval ‘Globalni akcijski plan cepljenja’? [6]

Kajti očitno je, da to ni problem, ki prihaja na plan zgolj sedaj s cepivi proti Covidu, temveč se je stalno povečeval v zadnjem desetletju s tem, ko so otroci prejemali vedno več cepiv brez ustreznega duhovnega izobraževanja. Kajti mora nam biti jasno, da je v primeru »cepljenja duševni element tisti, ki je pomemben. In seveda igra pri tem verovanje, da bo cepljenje pomagalo, veliko vlogo. Če bi lahko nadomestili to verovanje z nečim drugim – če bi lahko šolali ljudi na načine, ki ustrezajo njihovi naravi, tako da bi bili pod vplivom česa drugega, kot je cepljenje, in bi namesto tega prišli ponovno bliže duhovnemu elementu – potem bi bilo čisto možno, da bi delovali proti nezavedni misli: ‘Tu prihaja epidemija črnih koz!’ Če bi bilo možno, da bi se namesto tega popolnoma zavedali: ‘Tu prihaja nekaj duhovnega, ki je nezaželeno in proti kateremu moram ostati čvrst’ – potem bi bilo to enako učinkovito, da okrepi ljudi v nasprotovanju takšnim vplivom[7]

V gornjem opisu Steiner dejansko razkrije, da lahko v primeru cepljenja igra veliko vlogo placebo efekt. In tudi razloži, da se lahko zoperstavimo nevarnosti epidemije s pomočjo duhovnega načina, ki je lahko enako učinkovit kot je to v primeru ustreznega cepiva.

Dodatna razlaga, ki razsvetljuje to zadevo, je na voljo v Steinerjevih predavanjih o manifestacijah karme. »Predstavljajmo si, da se človek, s tem ko se preda določenim vplivom, nagiba k brezsrčnosti. Ta brezsrčnost se bo pojavila v kasnejšem življenju kot rezultat karme in bo razvila v njegovem organizmu notranje sile,« ki bodo v njem ustvarile pogoje za pojav črnih koz. In če cepimo takšno osebo, potem zgolj »obvarujemo fizično telo pred učinki brezsrčnosti – kajti organski izraz brezsrčnosti v zunanjem telesnem pomenu je ubit v najbolj celoviti meri s cepljenjem – medtem ko ne odstranimo notranjega nagnjenja k brezsrčnosti« [8] oz. neusmiljenosti – to je prvobitnega vzroka, ki je ustvarilo dovzetnost za ‘infekcijo’ v tem življenju.

To ne velja le v primeru črnih koz, kajti »strast za pridobivanje bogastva, nagon za kopičenje posesti, ki postane ukoreninjeno nagnjenje v človeku, ustvari v naslednjem življenju nagnjenje k infekcijskim boleznim v fizičnem telesu. Možna je popolna potrditev primerov, ko poudarjeno nagnjenje k infekcijskim boleznim vodi nazaj k prejšnjemu zelo močnemu občutju za pridobivanje bogastva, katerega nosilec je eterično telo. Po drugi strani nezainteresirano prizadevanje, ki je osvobojeno vsega hrepenenja po osebni koristi in ki želi delovati v korist celotnega človeštva – to nagnjenje v eteričnemu telesu povzroči v naslednjem življenju močno silo odpornosti do infekcijskih bolezni.« [9]

Sedaj lahko »razumemo zakaj obstaja med najboljšimi razumniki naše dobe neke vrste nenaklonjenosti do cepljenja. Ta odpor ustreza nečemu znotraj in je zunanji izraz notranje realnosti. Torej če na eni strani uničimo fizični izraz prejšnje zmote, bi morali na drugi strani prevzeti dolžnost, da preoblikujemo materialistični značaj takšne osebe s pomočjo ustrezne duhovne izobrazbe. To bi predstavljalo nujno protiutež, brez katere izvedemo le polovico naše naloge. S cepljenjem zgolj dosežemo nekaj, k čemur bo moral sam dotični človek v prihodnji inkarnaciji proizvesti protiutež. Če uničimo dovzetnost do črnih koz, se osredotočimo samo na zunanjo stran karmične dejavnosti. Če se po eni strani ukvarjamo s higieno, bi morali po drugi strani čutiti dolžnost, da damo osebi, katere organizem je bil preoblikovan, nekaj tudi za dobrobit njegove duše.

Cepljenje ne bo škodilo, če oseba po cepljenju prejme duhovno šolanje. [10] Če se osredotočimo le na eno stran in ne damo dovolj poudarka drugi strani, potem bomo ustvarili neravnovesje. To je tisto, kar občutijo tisti krogi, ki trdijo, da se bodo tam, kjer gredo higienski ukrepi predaleč, razmnožile samo šibke osebe. Seveda gre ta trditev predaleč, vseeno pa vidimo, kako pomembno je, da se ne lotimo ene naloge, brez da bi se lotili tudi druge. Tu se približamo pomembnemu zakonu človeškega razvoja, ki deluje tako, da morata zunanje in notranje vedno uravnovesiti drug drugega ter da ni dovoljeno, da delujemo samo v odnosu do enega in ne upoštevamo drugega.« [11]

Na osnovi vseh teh razlag lahko pridemo do naslednjih zaključkov v odnosu do sedanje svetovne kampanje za cepljenje proti ‘koronavirusu’:

Kampanje cepljenja kot pomemben del priprav za utelešenje Arimana

Rudolf Steiner je podal dovolj opisov zelo pomembnega dogodka v prihodnjem razvoju človeštva – inkarnacije Arimana v fizičnem telesu človeka – da se lahko na njega ustrezno pripravimo. Obstajajo dobri razlogi za predvidevanje, da se bo to zgodilo leta 2030 v ZDA. [14] V ta namen so se že od petnajstega stoletja dalje začele odvijati priprave v obliki zanikanja obstoja duhovnega sveta in razvoja materialistične znanosti in tehnologije. Kajti eden od glavnih učinkov arimanskih bitij na človeka je izguba prirojene sposobnosti starodavne jasnovidnosti, ki je bila nadomeščena s sposobnostjo jasnega zaznavanja fizičnega sveta.

Zatorej tisti, ki se zavedajo bližnje inkarnacije Arimana, ne bi smeli opustiti nobene priložnosti, da opozorijo na »največjo nepravilnost našega časa: da je sama medicina podlegla strašni bolezni materializma. Medicina je resno bolna z materializmom. Le-ta je postala slepa in je v stanju spanja, kar ustvarja škodljive duševne vplive v znanosti. Medicina se mora dejansko pozdraviti. Resnično lahko rečemo, da je najbolj bolno bitje našega časa celoten medicinski stan.« Kajti »biti zdravilec zahteva najprej in predvsem duhovno videnje sveta.« [15]

Duhovno videnje ni samo nekaj, kar primanjkuje v običajni medicini, temveč se mu posmehujejo ali ga napadajo novinarji, kadarkoli se predstavniki materialistične medicine počutijo ogrožene z njim. To se izvaja navzlic – ali zaradi – dejstva, da »lahko dá antropozofija veliko spodbudo medicini in medicinskemu študiju. Vendar je treba jasno prepoznati, da je medicina zelo posebna vrsta študija z natančnimi predhodnimi zahtevami – študij v katerem se rezultati duhovne znanosti enostavno ne morejo prezreti. Resnična medicina ne mora obstajati brez znanja, ki izhaja iz duhovne znanosti. Kaotični pogoji, ki prevladujejo dandanes, so posledica dejstva, da je sedanja usmerjenost študija in znanja skrajno neprimerna za medicino.« [16]

Kaotični pogoji, ki dandanes prevladujejo v zdravstvu, se bodo le povečali, če bodo ljudje sledili številnim modernim ‘prerokom’ transhumanizma, kot je Boris Johnson, ki je izjavil: »Jaz sem globoko optimističen o sposobnosti nove tehnologije, da služi kot osvoboditelj, ki bo čudovito in prijazno prenovila svet. V tem pogledu se to dejansko že dogaja. Nanotehnologija radikalno spreminja medicino s konstrukcijo robotov, ki so manjši od velikosti rdeče krvne celice, ki so sposobni plavati skozi naša telesa in deliti zdravila ali napadati maligne celice kot nekakšna armada v filmu Vojna zvezd. In tehnologija nevronskih vmesnikov je nova tehnologija v Britaniji, ki pomaga gluhim slišati in slepim videti.« [17]

Vendar tisti, ki lahko ‘slišijo’ z duhovnimi ušesi in ‘vidijo’ z duhovnimi očmi, lahko prepoznajo v takšnih primerih sinteze tehnologije in človeške biologije s pomočjo umetne inteligence (UI) znamenja naraščajočih priprav za bližajočo inkarnacijo Arimana od sredine devetnajstega stoletja dalje. Kajti on je tisti, ki navdihuje razvoj enostranske materialistične inteligence, ki bo – če ne bo preobražena s pomočjo duhovne znanosti – prikrajšala ljudi za ustrezen duhovni razvoj in jim preprečila, da postanejo resnično svobodni in neodvisni. Ariman tudi obljublja, da »bodo lahko sistemi , ki jih bo vodila umetna inteligenca, sposobni izumiti nova cepiva v manj kot minuti in preiskati njihovo kakovost v manj kot eni uri. Takšen UI-sistem, ki je prilagojen specifičnostim virusa, lahko preskrbi kandidate za cepljenje v sekundah in jih potem hitro prenese v klinične preskuse, da se doseže preventivne zdravstvene terapije brez kompromisov glede varnosti.« [18] In on je tudi dejanski izumitelj novega mRNA cepiva, ki »je kot računalniški program za telo, ki potem gre in izdela beljakovine [virusa], ki lahko povzročijo imunski odziv.« [19]

Kaj je cilj vseh teh arimanskih inspiracij? Cilj je, da se ukine neodvisno dušo in duha. »Prišel bo čas – ki morda ni tako zelo daleč – ko bodo ljudje rekli: Celo razmišljanje ljudi v smislu duha in duše je patološko. ‘Zdravi’ ljudje bodo govorili samo o telesu. Smatralo se bo, da je znak bolezni, če nekdo prispe do katere koli ideje o takšnih stvareh kot sta duh ali duša. Ljudje, ki bodo tako mislili, se bodo smatrali za bolne in – lahko ste precej gotovi glede tega – za to bolezen se bo našlo zdravilo. V Konstantinoplu so ukinili duh. [20] Duša bo ukinjena s pomočjo zdravila. Tisti, ki bodo prevzeli ‘zdravo videnje’, bodo izumili cepivo, ki bo vplivalo na organizem tako zgodaj kot je možno, po možnosti takoj ob rojstvu, tako da ne bo takšno človeško telo nikoli niti prispelo do ideje, da obstajata duša in duh.« [21]

Otrok v ZDA, katerega starši sledijo uradnim navodilom za cepljenje, ni cepljen samo »takoj, ko je rojen,« temveč celo v času, ko je v maternici – v času nosečnosti – proti gripi in s cepivom proti tetanusu-davici-oslovskemu kašlju!

Tisti, ki se zavedajo duhovnih realnostih obstoja in ki niso izgubili občutek za resnico, lahko potemtakem prepoznajo, da “si doba materializma preko delovanja določenih krogov prizadeva za paralizo oz. odpravo vsega duhovnega razvoja človeštva, s tem da se pripelje ljudi do točke, ko bodo enostavno zaradi temperamenta in karakterja zavrnili vse, kar je duhovno in to smatrali za neumnost. Ta trend, ki je danes že opazen pri nekaterih posameznikih, se bo stopnjeval. Ljudje bodo dejansko hrepeneli po dobi, ko bo duhovnost na splošno smatrana kot norost.

Ta cilj se bo poskušalo doseči s cepljenji; določena cepiva se bodo uporabila s ciljem, da učinkujejo na človeško telo na tak način, da ne bo več preskrbelo prostora za duhovna nagnjenja duše. Ljudje bodo imunizirani proti vsem nagnjenjem za duhovne ideje – takšno bo vsaj prizadevanje. Poskušalo se bo doseči s pomočjo cepiv, da bo celo v otroštvu človek izgubil nagon k duhovnemu življenju. Te stvari bodo zagotovo našle svojo pot v življenje človeštva, ko pride čas.” [22] Če si ogledamo seznam otroških cepiv, ki jih priporoča Center za kontrolo bolezni v ZDA za obdobje od rojstva do pubertete, lahko ugotovimo, da je ta čas že prišel. Do tretjega leta življenja naj bi vsak otrok prejel kar 31 cepiv! [23]

Če želimo biti ustrezno pripravljeni na to, kar prihaja, ne bi smeli gojiti nobenih iluzij, da se lahko izognemo bitki. Kajti »dve filozofiji življenja bodo bile v popolnem nasprotju. Eno gibanje bo moralo premišljevati, kako se lahko razvijejo pojmi in ideje, ki bodo ustrezale resničnosti duše in duha. In dediči modernega materializma bodo iskali cepivo, ki bo ‘ozdravilo’ telo – ki bo pripravilo telo na tak način, da ne bo več govorilo o takšnem nesmislu kot sta duša in duh, temveč bo prevzelo ‘zdravo’ videnje sil, ki živijo v strojih in v kemiji in ki omogočijo planetom in soncem, da se pojavijo ven iz kozmične meglice. Od materialističnih zdravnikov se bo zahtevalo, da izženejo duše ven iz človeštva.« [24]

V mnogih modernih družbah, kjer obstaja pretirana uporaba kemičnih zdravil in cepiv, so približujejo temu cilju z velikimi koraki. To je razvidno iz Steinerjevega opisa nadčutnega učinka medicinskih zdravil (ki temelji na njegovi sposobnosti jasnovidnega zaznavanja). Potem ko oseba vzame zdravilo, »se mineralna snov zelo natanko razredči in sama prevzame obliko človeka. Tako lahko vidimo pred nami človeško obliko oz. fantoma, ki ga sestavlja snov, ki jo je prejel človek. Predpostavimo, da je oseba vzela antimon. V tem primeru imamo pred nami človeško obliko, ki jo sestavlja zelo fino razpršen antimon. To velja za vsako mineralno snov, ko jo zaužije človek. Vi ustvarite znotraj vas novega človeka, ki ga sestavlja ta mineralna snov; vi jo vključite vase.« [25]

Kaj je namen takšnega posredovanja? »V primeru, če bi pustili človeka takšnega, kot je in bi mu odrekli zdravilo, ki ga resnično potrebuje, bi potem zaradi določenih slabih sil v njegovem astralnem telesu njegovo astralno telo delovalo na eterično telo in posledično na fizično telo ter bi ga postopoma uničilo. Če v človeško telo vstavimo mineralnega dvojnika, bo ta preprečil, da bi fizično telo sledilo vplivom astralnega telesa.« [26]

Vendar pa »ima to zelo resno pomanjkljivost. Ker smo umetno umaknili fizično telo iz njegove povezave z drugimi telesi, smo oslabili vpliv astralnega in eteričnega telesa na fizično telo. Fizično telo smo naredili neodvisno. Čim pogosteje jemljete takšna zdravila, vedno bolj se manjša vpliv astralnega in eteričnega telesa, kar povzroča strjevanje fizičnega telesa, ki postaja neodvisno in pod vplivom svojih lastnih zakonov. Predstavljajte si, kaj počnejo ljudje, ki te vrste mineralnih zdravil jemljejo vse življenje. Človek, ki je v teku časa vzel veliko število mineralnih zdravil, ima v sebi cel kup fantomov, ki so jih ustvarili vsi ti minerali. To je tako, kot da bi bilo fizično telo obdano s trdnimi stenami.« [27]

Če nekdo občasno ustvari takšen 'zid', da prepreči slabe vplive lastne duše in duha, to ne bo imelo dolgoročnih negativnih posledic. Ko pa uživanje mineralnih drog postane navada, tako ustvarjen 'trdni zid' prepreči duši in duhu ohranjanje primernega odnosa do lastnega telesa. Zdravljenje bi  zatorej moralo biti usmerjeno v premagovanje slabih lastnosti astralnega telesa in običajnega ega, kot so lenoba, lakomnost, sebičnost itd. To pa je možno le, če ljudje z vso resnostjo prepoznajo, da je »najslabše, kar se nam lahko zgodi glede našega fizičnega in psihološkega zdravja, da se naš fizični organizem loči od našega duševno-duhovnega bitja.« [28]

Zakaj je to tako slabo? Ker s to ločitvijo nevede odpiramo vrata drugim bitjem. »S tem ko se človeška duša vedno bolj oddaljuje od telesa, je le-to v vedno večji nevarnosti, da se napolni z nečim drugim. In če niso ljudje pripravljeni prevzeti impulzov, ki lahko pridejo samo iz duhovnega znanja, bo telo napolnjeno s demonskimi silami. Človeštvo se sooča z usodo, ko je telo lahko zapolnjeno z arimanskimi demonskimi silami. V prihodnosti bodo obstajali ljudje, ki so v vsakdanjem življenju Tomaž, Janez in Hubert, kar je določeno z družbenimi okoliščinami; vendar bodo njihova telesa prazna do take mere, da bodo lahko v njih živeli močni arimanski duhovi. Mi bomo srečevali arimanske demone. Ljudje ne bodo to, kar bo vidno navzven. Individualna oseba bo bila globoko znotraj in odzunaj bomo zaznavali povsem drugačno sliko.« [29]

To je prava nevarnost, ki se nam približuje in katera je morda za mnoge ljudi preveč neprijetna, da bi jo vzeli v poštev. Vsi tisti, »ki mislijo, da jim bodo igrive ideje pomagale misliti o prihodnosti, se zelo motijo. Mi potrebujemo resne in globoke ideje za vpogled v prihodnost. Antropozofija ni igra, niti ni samo teorija; antropozofija je naloga, s katero se moramo soočiti v dobrobit človeškega razvoja.« [30] In zaradi tega razloga »je najbolj pomembno, da pridobijo ljudje vpogled v realnosti duhovnega sveta. In enostavno dejstvo je, da takrat, ko obstaja na eni strani posebna nuja, so posebno močne sile, ki temu nasprotujejo. Zatorej se danes ljudje močno upirajo tem stvarem in se borijo proti njim.« [31]

Potemtakem ne bi smeli antropozofi gojiti nobenih iluzij. »Mnoga razočaranja bodo rezultat prizadevanja, da se usmeri stvari, ki morajo priti, na prave poti. To nas seveda ne sme nikoli odvrniti. Mi moramo biti prežeti z impulzom, ki je potreben za današnjo dobo, in narediti vse, kar je potrebno narediti ne glede na rezultate – ne glede ali so naši poskusi neuspešni zaradi tega ali onega razloga.« [32] Kajti samo s pomočjo poguma in vztrajnosti lahko upamo, da bomo izpolnili »misijo antropozofske duhovne znanosti, ki je v tem, da omogoči človeku, da se nauči poznavanja življenja, ter da mu pokažemo, kaj takrat, ko dela in ustvarja, sodeluje na prikrit način z njim, kadar premika njegovo roko in kadar ustvarja z duhom, dušo in telesom. S pomočjo duhovnega znanja se bo človek vedno bolj zavedal bitij, ki so njegovi spremljevalci in bo živel in ustvarjal v harmoniji z njimi.« [33]

To velja tudi glede odnosa z luciferskimi in arimanskimi bitji. Ampak v ta namen morajo najprej člani antropozofskega gibanja pridobiti ustrezno poznavanje dobrih strani in vseh nevarnosti, ki so rezultat vplivov teh bitij. V nasprotnem primeru se lahko zgodi, da se bodo pomotoma znašli na napačni strani v tej odločilni bitki za človeško dušo in duh. In ker so nekateri med njimi trenutno tako zmedeni, da razglašajo, da »je Mihaelov impulz delovanje na osnovi poguma namesto strahu, brez da bi bili gotovi glede materialnih in duhovnih posledic[34] jih moramo spomniti, da »biti buden v Mihaelu pomeni vedeti, da smo obkroženi z mogočnimi silami skušnjave, ki nas bodo z njihovo največjo močjo poskušale povleči v prepad. Zatorej se moramo od enega do drugega trenutka jasno zavedati veščin in zvijač nasprotnika« [35] – to je prevar, manipulacij in skušnjav Luciferja in Arimana.

In prav zaradi tega razloga »je posebno nujno za človeštvo, da se zavrne kompromise. Ljudje ne smejo sprejemati kompromisov, še najmanj v njihovih dušah. Zelo pomembno je, da smatramo to kot zahtevo sedanjega časa, kajti med najbolj pomembnimi impulzi Duha časa Mihaela je, da vlijemo v človeške duše absolutno jasnost. Če nekdo želi slediti Arhangelu Mihaelu je potrebno, »da doseže jasno razumevanje stvari ter tako premaga zaspanost. Toda »pred vsem drugim je danes absolutna nujnost, da dosežemo uvid v posledice stvari[36] ki jih izvajamo.

Potemtakem člani antropozofskega gibanja ne bi smeli gojiti nobenih dvomov, da lahko pridobijo uvide v posledice njihovih dejanj s pomočjo duhovne znanosti. Seveda, v ta namen bi morali biti bolj resni glede dveh neobhodnih pogojev za dosego takšnih uvidov: prvi je brezkompromisna resnicoljubnost; in »druga lastnost, ki je dandanes potrebna, je pogum oz. celo določena smelost v zaznavanju in razmišljanju; smelost, ki ne otopi naših pojmov, temveč jih napravi zelo ostre« [37] in natančne. Zaradi tega razloga »poskušajmo pridobiti moč in duhovno znanje, ki se mora zdeti zunanjemu svetu v mnogih pogledih neumnost. Imejmo pogum, da prepoznamo, da je to, kar se zdi bedarija tistim, ki pridobivajo znanje s pomočjo čutil, za nas lahko modrost, svetloba in bolj jasno razumevanje nadčutnih svetov, h katerim se bomo prizadevali z vso močjo naših duš in našega prepričanja.« [38]

Za dodatne perspektive glej:

Ali je Steiner resnično odobril sedanjo globalno kampanjo cepljenja?

Kristus kot vir sil, ki vodijo k resničnemu ozdravljenju človeških bolezni

   OPOMBE

 1. Zaradi določene človeške vljudnosti ne bom omenil virov teh dveh citatov. Kajti to niso izolirani primeri zmedenega mišljenja med člani Antropozofskega društva, vključno s člani medicinske sekcije. Vprašanje je, zakaj niso sposobni opaziti, da obstaja tako veliko zelo sumljivih in neobičajnih dejstev v povezavi s sedanjo kampanjo cepljenja, da celo posamezni pripadniki starih duhovnih tradicij (ki drugače v mnogih pogledih niso v stiku s sedanjimi duhovnimi realnostmi) zavračajo cepljenje. Za primer glej 31 Reasons Why I Won’t Take the Vaccine rabina Chananya Weissmana. Zdi se, da so ti antropozofi bolj naklonjeni, da se pridružijo vrstam tistih vernih ljudi, ki mislijo, da »bi Jezus govoril o cepivih in jih uporabljal, če bi bila ta na voljo v Kristusovem času.« Glej Franklin Graham: Jesus Would Have Taken the Covid-19 Vaccine
 2. Rudolf Steiner, Munich, 30.05.1907; Theosophy of the Rosicrucian, www.rsarchive.org. Za daljši opis porekla bolezni glej moj članek: Kristus kot vir sil, ki vodijo k resničnemu ozdravljenju človeških bolezni.
 3. Vsi citati v odstavku: Rudolf Steiner, Dornach, 07.05.1923; From Limestone to Lucifer, Rudolf Steiner Press, 1999/2014
 4. Glej uvodni tekst ‘VROČE’ IN ‘HLADNE’ BOLEZNI. Vedeti moramo, da v primeru fizičnih bolezni ne obstaja zgolj nasprotje med sklerotičnimi in vnetnimi boleznimi, kajti upoštevati moramo tudi arimanske in luciferske vplive na ego-organizacijo ter astralno, eterično in fizično telo, ki se manifestirajo v različnih sistemih in organih človeškega organizma in na različnih stopnjah človeškega življenja od otroštva do starosti.
 5. Rudolf Steiner, Dornach, 22.04.1924; On Epidemics, Rudolf Steiner Press, 2011
 6. Glej Decade of Vaccines - Global Vaccine Action Plan 2011-2020. Jaz sem zvedel o obstoju tega plana šele po izbruhu 'pandemije korone'. Toda zdravniki so morali vedeti in posledično je morala vedeti o tej kampanji Mednarodna zveza antropozofskih zdravniških združenj (IVAA). To pomeni, da so člani IVAA imeli deset let časa, da bi začeli z antropozofsko kampanjo promoviranja 'duhovnega' cepljenja s ciljem, da se uravnotežijo enostranski učinki materialistične kampanje. Ker nisem zasledil ničesar o takšni dejavnosti, predpostavljam, da ni bilo nobenega tovrstnega odziva.
 7. Glej opombo 5
 8. Rudolf Steiner, Hamburg, 25.05.1910; Manifestations of Karma, www.rsarchive.org
 9. Glej opombo 2
 10. Dosedaj sem že slišal, da nekateri antropozofi, ki so se odločili cepiti zaradi praktičnih razlogov (izogibanje omejevanju potovanj, obiskov staršev itd.), razlagajo to Steinerjevo trditev kot potrdilo, da ne bodo imeli nobenih negativnih posledic cepljenja. Toda to je le delno res. Očitno je, da jim nekaj cepljenj ne more preprečiti, da bodo mislili duhovne ideje, vendar pa to ne pomeni, da lahko preprečijo nezdrave učinke cepiv na nivoju fizično-eteričnega organizma. Kdorkoli trdi, da lahko preobrazi vse negativne učinke cepiv, naj demonstrira to moč, s tem da zaužije takšno količino alkohola, da bo postal pijan, brez da bo naslednje jutro izkusil kakršne koli negativne učinke na njegovo fizično telo v obliki 'mačka', izčrpanosti in slabega  počutja.
 11. Glej opombo 8
 12. Dosedaj sem bil zadržan, da bi pisal o ezoteričnih vidikih sedanje krize, ker sem želel, da bi bili moji članki dostopni širšemu občinstvu, vključno z vsemi tistimi z materialističnim svetovnim nazorom, ki se borijo proti naraščajoči dehumanizaciji družbe in medicine. Ampak to me ni preprečilo, da bi pisal o vplivih arimanskih bitij na posreden način – z opisom pojavov, ki so navdihnjeni z njihove strani in ki jih lahko vsakdo zaznava.
 13. Rudolf Steiner, Zurich, 06.11.1917; Behind the Scenes of External Happenings, www.rsarchive.org
 14. Glej članek Terrya Boardmana Inkarnacija Arimana – kdaj in kje?
 15. Vsi citati v odstavku: Rudolf Steiner, Dornach, 16.09.1924; Pastoral Medicine, www.rsarchive.org
 16. Rudolf Steiner, Dornach, 05.01.1924; Course for Young Doctors, www.rsarchive.org
 17. Boris Johnson warns of the dangers of technology in wide-ranging speech to the United Nations, 26.09.2019
 18. Will AI save us from Covid-19?, RT News, 5.02.2021
 19. Stephen Hoge, direktor Moderne, izdelovalca mRNA cepiva. Tisti, ki gojijo iluzijo, da bomo po koncu sedanje ‘pandemije’ odrešeni tovrstnih izkušenj, bi morali vedeti, da imajo farmacevtske korporacije v pripravi okoli 300 novih cepiv (in to ne samo za infekcijske bolezni). Če ne bo dovolj resnega odpora sedaj, potem bomo v neskončni vrsti za to ali ono cepivo. Poleg tega Bill Gates že napoveduje vzpostavitev globalne mreže ‘gasilskih enot za pandemijo’, ki bodo v stalni borbeni pripravljenosti, da se odzovejo na vsako situacijo, kjer bo »umrlo več ljudi kot običajno« v katerem koli delu sveta. Glej This is how we prevent the next pandemic, 27.01.2021
 20. Leta 869 se je zahodna cerkev na koncilu v Konstantinoplu odrekla staremu pojmovanju človeka kot tridelnega bitja telesa, duše in duha. Namesto tega je sprejela uradno stališče, da ima človek zgolj telo in dušo (ki ima nekatere duhovne lastnosti).
 21. Rudolf Steiner, Dornach, 07.10.1917; The Fall of the Spirits of Darkness, www.rsarchive.org
 22. Rudolf Steiner, Zurich, 06.11.1917; Behind the Scenes of External Happenings, www.rsarchive.org
 23. Vir: The Truth about Vaccines, ameriška dokumentarna serija, 2020
 24. Glej opombo 21
 25. Rudolf Steiner, Berlin, 08.12.1908; The Being of Man and His Future Evolution, www.rsarchive.org.Čeprav so medicinska zdravila narejena izključno iz mineralnih (kemičnih) snovi, jih vsebujejo tudi cepiva v obliki pomožnih snovi, kot so aluminij, mineralna olja, formaldehid, fosfat itd. In nova mRNA cepiva vsebujejo zgolj kemične snovi.
 26. V istem delu
 27. V istem delu
 28. Rudolf Steiner, Basel, 06.01.1920; Social Issues, Anthroposophic Press, 1991
 29. Rudolf Steiner, Dornach, 07.10.1917; The Fall of the Spirits of Darkness, www.rsarchive.org
 30. V istem delu
 31. Rudolf Steiner, Zurich, 06.11.1917; Behind the Scenes of External Happenings, www.rsarchive.org
 32. V istem delu
 33. Rudolf Steiner, Berlin, 06.01.1908; The Influence of Spiritual Beings on Man, www.rsarchive.org
 34. Cel odlomek se glasi: »Potemtakem bo odvisno od vsakega posameznika, da se odloči, če se bo cepil ali ne. Za mnoge je ta odločitev manj odvisna od tega, kaj to pomeni za nas same, kot kaj pomeni za tiste okoli nas in za širši svet. Mihaelov impulz je delovanje na osnovi poguma namesto strahu, brez da bi bili gotovi glede materialnih in duhovnih posledic. Preseganje uveljavljenih idej in prepričanj – vključno z antropozofskimi – in sprejetje tega, da je vsaka odločitev del moje karme in duhovnega razvoja (ki ni niti dober niti slab, temveč vseeno pomemben), vse to me pripelje v stik z mojim višjim bitjem in z delovanjem hierarhij.« Negotovost glede tega, ali bodo posledice naših dejanj dobre ali slabe, je nekaj popolnoma drugega od negotovosti glede uspeha našega delovanja, ki temelji na duhovnem impulzu, katerega bistvo smo v celoti prepoznali kot tistega, ki pospešuje napredni razvoj človeštva.
 35. Friedrich Rittelmeyer, Christ as He describes Himself, 1938
 36. Rudolf Steiner, Dornach, 17.02.1918; The Mission of the Archangel Michael, www.rsarchive.org
 37. V istem delu
 38. Rudolf Steiner, London, 02.05.1913; Christ at the Time of the Mystery of Golgotha and in the 20th Century, www.rsarchive.org