Devet vidikov zdravega obroka

Če hočemo pripraviti resnično zdrav obrok moramo upoštevati vse možne vidike, ki vplivajo na končni rezultat. Najprej moramo upoštevati izbiro sestavin, njihove količine in kakovost sestavin; potem vpliv  ritma in vrste obroka, ki ga pripravljamo; nato pa še individualne potrebe in osebni odnos do hrane. Kadar jemo skupaj z drugimi ljudmi, je tu prisoten še socialni vidik – to je vprašanje, kako preskrbeti za različne potrebe vseh posameznikov. Na koncu pa se mora vse te vidike združiti v harmonično celoto s pripravo atraktivnega obroka. 

V tekstu PREHRANA KOT MOST DO SVETA lahko vidimo, da vsak obrok predstavlja most med zunanjim svetom in človekom. Zgornja slika je povzetek vseh vplivov, ki prispevajo h končni kakovosti tega odnosa. Ljudje, ki so zaposleni v proizvodnji hrane, prehranski strokovnjaki, ter ostali ljudje se morda zavedajo nekaterih vidikov, vendar pa se običajno – kadar se govori o zdravi prehrani – ne omenja vseh možnih vidikov, ki se morajo vzeti v poštev, preden lahko kdorkoli trdi, da je določena hrana ali dieta zdrava.

Ključnega pomena je, da se začnemo zavedati velike kompleksnosti vprašanja, kaj je najbolje jesti in piti. Le na ta način lahko postopoma izboljšamo kvaliteto tega, kar jemo. Kot je razvidno s slike zgoraj, ne moremo govoriti v absolutnem pomenu o zdravem ali nezdravem obroku, ampak imamo opravka z bolj ali manj zdravimi obroki. Dejansko imamo opravka s kumulativnim učinkom raznovrstnih vplivov, ki vsi v večji ali manjši meri prispevajo k končnemu izidu.

Brez poznavanja vseh vidikov, ki vplivajo na obrok, se nam zlahka zgodi, da bomo sprejemali napačne odločitve. Enostranske resnice glede vprašanja, kaj je zdrava hrana, so nevarne. S pomočjo zgornje slike se lahko izognemo številnim pastem in lahko lažje izvajamo pozitivne spremembe, kjerkoli je to možno in v kakršnih koli življenjskih okoliščinah.

Tu so kratki opisi devetih vidikov, ki prispevajo h končni kakovosti prehranskega obroka: [1]

1. KAKOVOST SESTAVIN

Na končno kakovost prehranskih sestavin imajo vpliv vse dejavnosti, ki so vključene v proizvodnjo hrane in njeno pripravo: kmetovanje, predelava hrane, transport, shranjevanje in kuhanje. Vsaka od teh dejavnosti lahko izboljša ali ohrani kakovost hrane, ali pa jo poslabša. Če imate dvome glede vprašanja, katere so dobre prehranske sestavine, si poglejte HOLISTIČNO PREHRANSKO 'PIRAMIDO'.

2. KOLIČINA SESTAVIN

Čeprav je možno ponuditi splošna vodila glede količin različnih vrst hrane (glej KOLIČINA HRANE), pa je naloga vsakega posameznika, da sam ugotovi, kaj je zanj prava količina katerega koli živila. Odločilnega pomena je, da se zavedamo, da to kar je prava količina za enega človeka, je lahko nezdrava količina za nekoga drugega.

3. IZBIRA SESTAVIN

Izbira sestavin se nanaša na izbiro raznovrstne hrane, ki je na voljo tam, kjer živimo. Ta izbira je lahko še vedno precej različna v določenih predelih sveta. Lahko je tudi precej omejena glede tega, kar je na voljo. Vendar pa so se s pojavom globalnega trga hrane te možnosti v razvitih družbah dramatično povečale. Poleg tega imamo številne proizvode, ki so narejeni iz takšnih sestavin, da je težko reči, da so še vedno hrana. Vse to pomeni, da prava izbira pri nabavi hrane še nikoli ni bila tako zahtevna, kot je dandanes. Na srečo lahko še vedno nabavimo naravna živila (glej IZBIRA ŽIVIL) na kmetijskih tržnicah, pri lokalnih pridelovalcih in v trgovinah z naravno hrano. [2]

4. VRSTA OBROKA

Obstaja razlika, ali pripravljamo zajtrk, ali kosilo, ali večerjo, ali malico, itd. Vsak obrok ima specifične potrebe glede njegove priprave in te so lahko drugačne v različnih kulturah prehranjevanja. Zavedati se moramo, da način, na katerega pripravljamo hrano, spreminja njen vonj in okus, kot tudi njeno obliko, sestavo in temperaturo. Vse to ima različne vplive na naš organizem. Vpliv čiste tople juhe je precej drugačen od vpliva polnovrednega kruha; juha je topla in lahko prebavljiva, medtem ko kruh zahteva živahnejše prebavne aktivnosti, vključno z žvečenjem. Tudi glede tega vidika prehrane bi si morali prizadevati, da se izogibamo enostranskosti s tem, ko vključimo v naš jedilnik jedi različnih oblik in sestave. [3]

5. RITEM OBROKOV

V preteklosti so ljudje imeli pravilen dnevni ritem za zajtrk, kosilo in večerjo v skladu s tekom dneva. Danes je v modernih skupnostih hrana enostavno dosegljiva in človek lahko je, kadar želi. Vendar to pomeni, da je veliko težje vzpostaviti zdrav ritem prehranjevanja. To je še posebej težko, kadar ljudje živijo sami. Zaradi modernih življenjskih okoliščin je včasih nemogoče, da bi se držali utečenega urnika obrokov, vendar pa je vsekakor v veliko podporo našemu zdravju, če si ustvarimo dnevni ritem obrokov in mu sledimo v takšni meri kot zmoremo.

6. OSEBNI ODNOS

Ta odnos vključuje naše osebne želje v povezavi s hrano, tj. kaj imamo radi in česa ne maramo. Naša posebna nagnjenja do določene hrane niso pogojena samo z našimi željami po prijetnih izkušnjah, temveč tudi z globoko vsajenimi prehranjevalnimi navadami, ki smo jih razvili v naši preteklosti, z našo zmožnostjo prebave različnih živil in z našim celotnim zdravstvenem stanjem. Poleg tega je naša izbira priljubljene hrane odvisna od naše sposobnosti zaznavanja bolj skritih vplivov na kakovost hrane, kot tudi od našega razumevanja, kaj je namen same prehrane. Pomembno se je zavedati, da ima naš lastni odnos do hrane velik vpliv na odločitve, ki prispevajo h končni kakovosti katerega koli obroka. [4]

7. OSEBNE oz. INDIVIDUALNE POTREBE

To, kar vsi ljudje potrebujejo, je hrana in pijača dobre kakovosti. Vendar pa je končna izbira pravih živil odvisna od potreb vsakega posameznika. Kdorkoli želi najti eno samo vrsto prehranjevanja, ki bi bila primerna za vse ljudi, je na napačni poti. In kdorkoli sledi določeni dieti ali stilu prehranjevanja, ne da bi upošteval svoje individualne potrebe (kar je odvisno od njegovega življenjskega stila), si lahko povzroči težave. Naloga vsakega posameznika je, da sam ugotovi, kateri način prehranjevanja najbolj ustreza njegovim individualnim potrebam.

8. SOCIALNI VIDIK

Če nekdo uživa obroke skupaj z drugimi ljudmi, postane vprašanje prehranjevanja obenem tudi socialno vprašanje. Najti je potrebno način, kako poskrbeti za vse individualne želje in potrebe s pripravo skupnega obroka. Včasih so lahko te potrebe zelo podobne, vendar pa se dandanes pogosto zgodi, da se potrebe ljudi, ki so za isto mizo, bolj ali manj razlikujejo. To pa pomeni, da je potrebno najti načine, kako uskladiti te razlike. Če se želimo uspešno lotiti socialnega vidika, potem moramo na ta ali oni način v proces odločanja oz. izbire vključiti vse tiste, ki jedo za isto mizo. Na koncu koncev gre za vprašanje, kakšno kulturo prehranjevanja želijo ljudje imeti.

9. USKLADITEV OZ. HARMONIZIRANJE

Celo ob upoštevanju vseh prejšnjih osmih vidikov zdravega obroka, dva kuharja lahko ustvarita dva zelo različna obroka, ki pa sta vsak na svoj način uravnotežena. Ne obstaja samo ena možnost, ki bi izhajala iz specifičnih okoliščin v določeni življenjski situaciji, zato ker smo ljudje lahko ustvarjalni. Na tej točki kuhanje resnično postane umetnost. Nova umetnost kuhanja bo izhajala iz zavedanja o vseh vidikih – ki so v obrisu predstavljeni tukaj in morda še katerega drugega – ki imajo vpliv na kakovost zajtrka, kosila, večerje, prazničnega obroka ali katere koli druge jedi, ki se pojavi na našem jedilniku.

Za dopolnilne perspektive glej:

HOLISTIČNA PREHRANSKA 'PIRAMIDA'

ARHETIP URAVNOTEŽENEGA OBROKA

   OPOMBE

  1. Teh devet vidikov je en način razvrstitve vseh možnih vplivov na končno kakovost obroka, vendar to ne pomeni da je to edini možen način. Obstajajo vidiki, ki so uvrščeni znotraj teh devetih vidikov, čeprav bi bili lahko v svoji lastni kategoriji (npr. različne prehranske potrebe otrok in starejših ljudi, ki so vključene v skupino Osebne potrebe).
  2. Ta opis se nanaša na stanje v bogatih državah zahodne in severne hemisfere. Žalostno dejstvo je, da še vedno živi na milijone ljudi, ki ne morejo dobiti dovolj hrane in imajo ravno nasprotni problem povezan z izbiro sestavin. Lahko celo rečemo, da en del človeštva trpi zaradi prevelike izbire nizko kakovostnih živil, medtem ko drugi del človeštva trpi zaradi premalo izbire in pomanjkanja hrane.
  3. Pomen tega vidika je razviden iz modernega pojava otrok, ki so zelo občutljivi na notranji ustroj oz. konsistenco hrane, ki se občuti v ustih, kadar jemo. Posledica tovrstne občutljivosti se lahko manifestira v obliki zelo enostranskega prehranjevanja, ko je otrok ali mladostnik pripravljen jesti zgolj nekaj določenih živil.
  4. Za dodatne perspektive na razmerje med osebnim odnosom do hrane in individualnimi potrebami si preberite PREHRANA ZA DUŠO IN TELO in RAZVOJ NOVIH PREHRANSKIH 'INSTINKTOV'.