TEMELJNI PREHRANSKI PRINCIPI

OSNOVNI NIVO

Prehrana kot povezava s svetom

Trije mostovi med človekom in zunanjim svetom

Oblikovanje notranjega prostora za dejavnosti prehrane

Prehrana za dušo in telo

Prehrana za naše uživanje in telesne potrebe

Biološka in konvencionalna hrana

Sodobno kmetijstvo: Začaran krog upadanja življenjskih sil

Biološko kmetovanje: Krog povečevanja življenjskih sil

Polnovredna in rafinirana hrana

Dejavnosti rafiniranja hrane v prebavnem traktu

Primerjava industrijskega in telesnega rafiniranja hrane

Hrana in poživila

Polarnost med organskim in zavestnim življenjem

Bistvena razlika med hrano in poživili

Hrana kot ‘strup’

Vsa hrana je rahlo strupena za naš organizem

Individualna moč v nasprotju z zunanjimi snovmi in silami

Razvoj novih prehranskih 'instinktov'

Kako vzgojiti zdrave prehranske 'instinkte'