Domov

Holistični pristop k prehrani

OSNOVNI NIVO

Osnovni nivo je dostopen  vsem ljudem odprtega duha; razlage se lahko preverijo s pomočjo zdravega  razuma in življenjskih dejstev.

Tu je na voljo izbor uvodnih tekstov, ki tvorijo podlago za razumevanje tistih Temeljnih prehranskih principov, ki so predstavljeni na osnovnem nivoju.

Narava spoznavanja

Temeljna znanost o naravi spoznanja

Znanstveni pristop k raziskovanju

Glavne značilnosti znanstvenega pristopa

Duhovno-znanstveni pristop k raziskovanju

Objektivni obstoj nefizičnih realnosti
Glavne lastnosti duhovno-znanstvenega pristopa

Dvodelna narava človeka

Človek kot fizično in nadčutno bitje

Štiridelna narava človeka

Štiri človeška telesa v odnosu do štirih kraljestev narave

Tri stanja človeške zavesti

Spoznanje, čustvovanje in volja z vidika zavesti