HOLISTIČNI PRISTOP

K PREHRANI

METODE RAZISKOVANJA

Narava spoznavanja
Znanstveni pristop
Duhovno-znanstveni pristop
 ♣

NARAVA ČLOVEŠKEGA BITJA

Dvodelna narava človeka
Štiridelna narava človeka
Tri stanja človeške zavesti
 ♣
HOLISTIČNI PRISTOP - 1. NIVO
HOLISTIČNI PRISTOP - 2. NIVO
PREHRANSKI PRINCIPI - 1. NIVO
PREHRANSKI PRINCIPI - 2. NIVO
SPLOŠNI PREHRANSKI NAPOTKI
Povezava z avtorjem
Glavna stran angleške verzije