NAMEN ČLOVEŠKE PREHRANE

NAPREDNI NIVO

DOSTOPNO SAMO ZA ČLANE

Če želite, se lahko registrirate tukaj

“Naj svetloba v tej hrani
olajša našo tèmo,
da lahko v naši tèmi
prepoznamo svetlobo sveta.”

Anonimen avtor

Prehrana kot povezava s svetom

Trije mostovi med človekom in zunanjim svetom

Oblikovanje notranjega prostora za dejavnosti prehrane

Štiridelna narava prave hrane

Prehrana za dušo in telo

Prehrana za naše uživanje in telesne potrebe

Objektivna in subjektivna dejstva prehranjevanja

Prehranjevanje – Zdravljenje – Izobraževanje

Glavne fiziološke funkcije treh sistemov

Živčno-čutilni sistem: Učenje skozi zaznavanje in razmišljanje

Ritmični sistem: Zdravljenje skozi duševno uravnovešanje

Metabolični sistem in udi: Volja v prehrani in zunanjem delovanju

Prehrana kot nadčutna dejavnost

Fiziološki procesi kot nadčutni procesi

Cilj nadčutne 'prebave' prehranskih snovi