PEREČA VPRAŠANJA ZDRAVJA IN BOLEZNI

V ODNOSU DO PREHRANE

“Človeštvo se je moralo spustiti dol iz duhovnih višin, kjer je delovala prvobitna modrost sveta v njeni najčistejši obliki. Človeštvo je moralo biti vodeno k neodvisnosti na fizičnem nivoju. Kot rezultat tega sta postala življenje in bolezen vir trpljenja. Na svetu obstaja natančno toliko trpljenja in bolečine, kot obstaja zanimanja zgolj za fizično in materialno. Tehtnica je v stanju popolnega ravnovesja; ena stran ne prevlada druge – kolikor je na eni strani strasti in poželenja, toliko je na drugi strani bolezni in bolečine.”

Rudolf Steiner

Kako lahko prispemo do ustreznega razumevanja

družbenega fenomena pandemije korone?

Prvi osnovni pogoj je upoštevanje vseh možnih vidikov in ugovorov

Drugi osnovni pogoj je potreba po poznavanju metod raziskovanja

Osnovni principi duhovno-znanstvenega pristopa k raziskovanju

Duhovna znanost nam omogoča, da postanemo sposobni kritizirati delovanje strokovnjakov

Od simptomov do resničnih uvidov

v družbena ozadja ‘pandemije korone’

Svobodni razvoj etičnega individualizma kot ključnega impulza sedanje dobe

Razširjeno verovanje v avtoriteto in nezmotljivost znanstvenega materializma

Nadvlada pravovernega medicinskega pristopa in industrializacija zdravstvene oskrbe

Globalna epidemija bolezni moderne civilizacije

Realnost apokaliptičnega obsega naraščajočega števila bolezni

Umetno napihnjeno število umrlih zaradi ‘koronavirusa’

Potreba po šolanju notranjega čuta za resničnost s pomočjo duhovne znanosti

Trije glavni krivci za sedanjo svetovno zdravstveno krizo

Materialistično intelektualno izobraževanje kot prvi krivec za porast bolezni

Mehanicistična medicinska industrija kot drugi krivec za porast bolezni

‘Mrtva’ mineralizirana hrana kot tretji krivec za porast bolezni

Potreba po razlikovanju med iluzijami in realnostmi v odnosu do človeškega zdravja in bolezni

Trije osnovni vzroki v ozadju

odzivov javnosti na ‘pandemijo korone’

Enostranski materialistični pogled na vzroke bolezni

Negativni učinki strahu v primeru epidemij

Prevladujoča vera v medicinsko-znanstvene avtoritete

Potreba po preobrazbi naših aktivnosti v resnično zdravljenje s pomočjo modrosti

Ali so virusi in mikrobi resnični krivci

za pojave smrtonosnih epidemij?

Mi smo obkroženi zunaj in znotraj nas z ogromnim številom mikroorganizmov in virusov

Mi ‘plavamo’ v stalno spreminjajočem se toku dejavnosti mikroskopskih bitij

Parazitske oblike mikroskopskega življenja kot veliki dobrotniki naravnih ekosistemov

Vsaka specifična vrsta mikroba se bo pretirano razmnoževala zgolj pod specifičnimi notranjimi pogoji

V resnici se lahko okužimo zgolj na duševno-duhovnem nivoju

Duhovno znanstveni pogled na poreklo virusov

in naravo virusnih bolezni

Ali Steiner res ni bil sposoben razlikovati med bakterijami in virusi?

Zavajajoča iluzija izredno povečanih mikroskopskih slik

Ne obstajajo znanstveni dokazi, da tuji virusi povzročajo ‘virusne bolezni’

Virusi so mineralni strupi, ki služijo kot hranilo nadčutnim telesom

Materialistična in duhovno znanstvena razlaga

porekla nalezljivih bolezni

Preprosta materialistična formula: Povzročitelj okužbe = Okužba = Bolezen

Neravnovesja našega notranjega okolja kot prvotni vzroki za nalezljive bolezni

O nevarnostih prekomerne uporabe zdravil iz duhovno znanstvene perspektive

Vloga prehrane pri pojavih

in zdravljenju infekcijskih bolezni

Organska bolezen kot rezultat izgube notranje sposobnosti okušanja

Prehranski vplivi na biokemično ravnovesje preko podzavestnega delovanja astralnega telesa

Vloga prehranske intervencije v primerih akutnih-vnetnih-infekcijskih bolezni

Velika zabloda materialističnega pristopa

k umetni imunizaciji

Kje so ‘organi’ našega ‘imunskega sistema’?

Duhovno znanstvena razlaga narave in delovanja človeške imunosti

Ključne zmote materialističnih razlag o učinkih umetne inokulacije

Zakaj antropozofska medicina zastopa

uradno stališče v korist cepljenja?

Kje so antropozofski dokazi o obstoju nove bolezni?

Zakaj antropozofska medicina ne podpira gibanj, ki so proti cepljenju?

Ali so nova cepiva res dovolj varna, da se jih lahko uporablja?

Zakaj antropozofski medicinski strokovnjaki podpirajo gensko spremenjena cepiva?

Kako namerava antropozofska medicina preseči sedanjo polarizacijo družbe?

Ali je Steiner resnično odobril

sedanjo globalno kampanjo cepljenja?

Družbeni vidik: Ne bodite fanatični glede cepljenja

Antropozofske izjave v korist cepljenja kot moderne ‘papeške bule’

Duhovni učinki cepiv in mineralnih zdravil

na prihodnji razvoj človeštva

O prvobitnih duhovnih vzrokih in poznejših karmičnih izvorih bolezni

Duhovni učinek cepiv: Izganjanje človeške duše in duha

Kampanje cepljenja kot pomemben del priprav za utelešenje Arimana

EZOTERIČNI NIVO