PEREČA VPRAŠANJA ZDRAVJA IN BOLEZNI

“Človeštvo se je moralo spustiti dol iz duhovnih višin, kjer je delovala prvobitna modrost sveta v njeni najčistejši obliki. Človeštvo je moralo biti vodeno k neodvisnosti na fizičnem nivoju. Kot rezultat tega sta postala življenje in bolezen vir trpljenja. Na svetu obstaja natančno toliko trpljenja in bolečine, kot obstaja zanimanja zgolj za fizično in materialno. Tehtnica je v stanju popolnega ravnovesja; ena stran ne prevlada druge – kolikor je na eni strani strasti in poželenja, toliko je na drugi strani bolezni in bolečine.”

Rudolf Steiner

Trije osnovni vzroki v ozadju odzivov na pandemijo korone

Enostranski materialistični pogled na vzroke bolezni

Negativni učinki strahu v primeru epidemij

Prevladujoča vera v medicinsko-znanstvene avtoritete

Objavljeno: 26. aprila 2020

Od simptomov do resničnih uvidov

v družbena ozadja pandemije korone

Svobodni razvoj etičnega individualizma kot ključnega impulza sedanje dobe

Razširjeno verovanje v avtoriteto in nezmotljivost znanstvenega materializma

Nadvlada pravovernega medicinskega pristopa in industrializacija zdravstvene oskrbe

Objavljeno: 4.julija 2020