PEREČA VPRAŠANJA ZDRAVJA IN BOLEZNI

V ODNOSU DO PREHRANE

“Človeštvo se je moralo spustiti dol iz duhovnih višin, kjer je delovala prvobitna modrost sveta v njeni najčistejši obliki. Človeštvo je moralo biti vodeno k neodvisnosti na fizičnem nivoju. Kot rezultat tega sta postala življenje in bolezen vir trpljenja. Na svetu obstaja natančno toliko trpljenja in bolečine, kot obstaja zanimanja zgolj za fizično in materialno. Tehtnica je v stanju popolnega ravnovesja; ena stran ne prevlada druge – kolikor je na eni strani strasti in poželenja, toliko je na drugi strani bolezni in bolečine.”

Rudolf Steiner

METODE RAZISKOVANJA

Kako lahko prispemo do ustreznega razumevanja

družbenega fenomena pandemije korone?

Prvi osnovni pogoj je upoštevanje vseh možnih vidikov in ugovorov

Drugi osnovni pogoj je potreba po poznavanju metod raziskovanja

Osnovni principi duhovno-znanstvenega pristopa k raziskovanju

Duhovna znanost nam omogoča, da postanemo sposobni kritizirati delovanje strokovnjakov

DRUŽBENI VIDIKI 'PANDEMIJE'

Od simptomov do resničnih uvidov

v družbena ozadja ‘pandemije korone’

Svobodni razvoj etičnega individualizma kot ključnega impulza sedanje dobe

Razširjeno verovanje v avtoriteto in nezmotljivost znanstvenega materializma

Nadvlada pravovernega medicinskega pristopa in industrializacija zdravstvene oskrbe

Globalna epidemija bolezni moderne civilizacije

Realnost apokaliptičnega obsega naraščajočega števila bolezni

Umetno napihnjeno število umrlih zaradi ‘koronavirusa’

Potreba po šolanju notranjega čuta za resničnost s pomočjo duhovne znanosti

Trije glavni krivci za sedanjo svetovno zdravstveno krizo

Materialistično intelektualno izobraževanje kot prvi krivec za porast bolezni

Mehanicistična medicinska industrija kot drugi krivec za porast bolezni

‘Mrtva’ mineralizirana hrana kot tretji krivec za porast bolezni

Potreba po razlikovanju med iluzijami in realnostmi v odnosu do človeškega zdravja in bolezni

Trije osnovni vzroki v ozadju

odzivov javnosti na ‘pandemijo korone’

Enostranski materialistični pogled na vzroke bolezni

Negativni učinki strahu v primeru epidemij

Prevladujoča vera v medicinsko-znanstvene avtoritete

Potreba po preobrazbi naših aktivnosti v resnično zdravljenje s pomočjo modrosti