Holistični pristop k prehrani

Napredni nivo

Tu so na voljo razlage glavnih lastnosti holističnega pristopa k prehrani, ki izhaja iz duhovno-znanstvenega razumevanja narave človeka in sveta. Te razlage služijo kot osnova, ki omogoča razumevanje temeljnih prehranskih principov.

Ti teksti so dostopni samo za tiste, ki so registrirani. Če jih boste poskusili odpreti brez predhodnega vpisa, se boste avtomatsko znašli na REGISTRATION PAGE (stran za prijavo).

Narava spoznavanja

Temeljna znanost o naravi spoznanja
Štiri razpoloženja duše na poti spoznavanja

Znanstveni pristop k raziskovanju

Glavne značilnosti znanstvenega pristopa

Duhovno-znanstveni pristop k raziskovanju

Objektivni obstoj nefizičnih realnosti
Glavne lastnosti duhovno-znanstvenega pristopa
Kako postati duhovno-znanstveni raziskovalec

Kozmični razvoj snovi

Razvoj zemeljskih in kozmičnih snovi
Sedem stanj materije

Kozmično poreklo živih snovi

Makrokozmični izvor molekul
Štirje osnovni elementi zemeljskega življenja
Dinamične 'formule' živih snovi

Anorganske in organske snovi

Nejasno razlikovanje moderne znanosti
Jasno razlikovanje duhovne znanosti
Naravne in umetne snovi
Poreklo in značilnost naravnih in umetnih snovi
Obrnjena kemija podnaravnih ogljikovodikov