Domov

Holistični pristop k prehrani

OSNOVNI NIVO

Tu so na voljo uvodni teksti, ki tvorijo podlago za razumevanje osnovnih principov prehrane.

narava spoznavanja

Temeljna znanost o naravi spoznanja

Duhovno-znanstveni pristop k raziskovanju

Objektivni obstoj nefizičnih realnosti
Glavne lastnosti duhovno-znanstvenega pristopa

Dvodelna narava človeka

Človek kot fizično in nadčutno bitje

Štiridelna narava človeka

Štiri človeška telesa v odnosu do štirih kraljestev narave

Tri stanja človeške zavesti

Spoznanje, čustvovanje in volja z vidika zavesti