SPLOŠNA PREHRANSKA

NAVODILA

KAKO USTVARITI ZDRAV OBROK

Vloga prehranskih napotkov
Devet vidikov zdravega obroka

IZBIRA SESTAVIN ZA OBROK

Holistična prehranska 'piramida'

KAKO PRIPRAVITI URAVNOTEŽEN OBROK

Arhetip uravnoteženega obroka
Primeri uravnoteženih obrokov

Princip tridelne rastline
Tri skupine zelenjave

Nadgradnja tridelnega principa
Tri podskupine zelišč in začimb

Arhetip žitnega zrna
Tedenski ritem sedmih žit

Slovenske knjige HOLISTIČNI PRISTOP – 1. NIVO
HOLISTIČNI PRISTOP - 2. NIVO
PREHRANSKI PRINCIPI - 1. NIVO
PREHRANSKI PRINCIPI - 2. NIVO
SPLOŠNI PREHRANSKI NAPOTKI Povezava z avtorjem
Glavna stran angleške verzije